ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް – 5 ޖޫން 2020

World Environment Day 2020

05 June 2020

Diver with turtle, fragile ecosystem #savemaldives

Time For Nature
#StopGulhifalhuEcocide

As we mark the World Environment Day, Maldives is facing uncertain times caused by the global Covid-19 pandemic, highlighting the multiple fragilities of our island nation.  Importantly, the pandemic has exposed fundamental flaws in the way our country and government has approached all aspects of development, especially towards our natural environment.

While government is scrambling to deal with the pandemic, continued long-term centralisation of essential services to the Greater Malé area has been exposed once again as a major weakness.  The over-reliance on tourism has highlighted the  vulnerability of our economy to an industry that is entirely dependent on the sale of our natural beauty.  As thousands of families are financially struggling due to sudden and unprecedented unemployment due to the industry shut-down, we know that 98% of our exports and 71% of our employment depend on our natural resources and biodiversity.

The pandemic is a wake-up call.

Despite this, the government is continuing business as usual with unsustainable development projects such as the Kaafu Atoll Gulhifalhu reclamation project, which has moved at unusual speed during a nationwide lock-down.  Authorities are attempting to conduct public consultations for these major infrastructure projects by making social media announcements and using Google forms over a matter of days to tick a procedural box, only receiving public responses in single digit numbers.  Funded by foreign loans, the Gulhifalhu project estimated to cost USD300 million will further centralise services in the highly congested Greater Malé Area, contrary to the government’s own decentralisation policy.  The project will irreversibly destroy the Gulhifalhu reef ecosystem directly impacting an area of over 13 sq/km.  The expected environmental loss and damage is already emerging, as sedimentation from dredging threatens the surrounding area including the Villimale house reef and dive sites  nearby, impacting the livelihoods of divers, fisherfolk, resorts and other local businesses.

The government is well aware of the destruction the project will cause to long established multiple marine protected areas in the vicinity, indicating an astonishing level of disregard towards finite and fragile national natural assets. Our appeal to the People’s Majlis on 19 May 2020 with an open letter to stop the Gulhifalhu ecocide has yet to be acknowledged and heard.

For decades, Maldives has been a strong advocate to address the impact of global climate change to low lying nations like itself in the international arena and aspires even now to remain in that position.  Today we see some of those “climate champions” in key decision-making positions in our executive and our legislature. However, as the world embraces this year’s environment day theme, Time For Nature, on 1 June 2020 the government of Maldives welcomed to our shores a large dredging vessel owned by the global dredging conglomerate Boskalis of Netherlands.  This vessel is commissioned to dredge, reclaim and irreversibly destroy the large natural reef ecosystem at Gulhifalhu which will annihilate Hans Hass Place, a protected marine area since 1995, in the already environmentally ravaged Greater Malé area.  In two phases, this project is expected to utilise 20 million cubic meters (30 million tonnes) of sand as it destroys marine life, people’s livelihoods, and climate resilience.

We refuse to simply watch this destruction.  

We demand President Solih to heed the climate emergency and our economic realities and immediately stop the Gulhifalhu ecocide.

  • We call on President Solih to review the government’s current unsustainable development approach, take account of the socio-economic realities of the Covid-19 pandemic and immediately stop unnecessary, costly, destructive, and unsustainable development projects created in the pre-Covid, business-as-usual, debt-driven model. The government must use this opportunity to reflect and make smarter  choices to build back better sustainably by upholding the Constitution and valuing nature in the public interest, for the wellbeing of present and future generations. We remind President Solih of his government’s responsibility to conserve the country’s natural defence systems which are our reef ecosystems and biodiversity.  We refuse to be the generation that fail to defend the home of our future generations.
  • The 19th People’s Majlis declared a climate emergency in February 2020. But we fail to see any urgency from the people’s representatives to address continuing environmental ecocide, holding the government accountable for unsustainable projects. We call on the People’s Majlis and its Environment and Climate Change Committee to show leadership by following up on words with deeds.
  • We are well aware that the lucrative business of producing Environmental Impact Assessments (EIA)s in the Maldives is fraught with irregularities, unprofessionalism and questionable intent to reduce harm to our nature and biodiversity. We are aware that the limitations of EIAs, due processes, lack of competence of oversight mechanisms and institutions have left our terrestrial and marine ecosystems highly vulnerable to extensive exploitation and environmental loss and damage.
  • The Environmental Protection Agency (EPA) has consistently failed to ensure mitigation measures are taken to minimise negative impacts to the environment from development projects undertaken for business and political expediency undermining the public interest. We call on the government and the People’s Majlis to take immediate and necessary steps to make the EPA an independent and fit for purpose institution to uphold its mandate, removing the arbitrary overreach of the Minister of Environment.

It is time to stop destroying our environment on which our health, wellbeing, and future depend.

It is time to walk the talk on climate action and build back better.

It is time for nature.

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް – 5 ޖޫން 2020
މީ ޤުދުރަތީ ވެށީގެ ވަގުތު
ގުޅީފަޅުގެ ޤުދުރަތީވެށި ފަނާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އަހަރެމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް މިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ މުސީބާތާއެކު ދަތި، އުނދަގޫ އަދި ޔަގީންކަމެއްނެތް ދުވަސްތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އަހަރެމެންގެ ޖަޒީރާ ގައުމުގެ ނާޒުކުކަން ހާމަވެފައެވެ. މިގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެތައް ޒަމާންތަކެއްވަންދެން ތަރައްގީއާއި ތިމާވެށްޓާއި ދެމެދު ދެކެމުންއައި ގޮތުގައި ހުރި އަސާސީ އުނިކަންތައްތައް މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެފައެވެ.

މިކާރިސާއަށް ކުރިމަތިލުމުގައި ސަރުކާރުން އަވަދިނެތި އުޅޭއިރު، އަސާސީ ހިދުމަތްތައް މާލެ ސަރަހައްދަށް މަރުކަޒުކުރަމުން ދިޔަދިޔުން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ބަލިފަޔަކަށްވެފައެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމުން އަހަރެމެންގެ އިގްތިސާދު މުޅިންވެސް ބިނާވެފައި މިވަނީ ގައުމުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ބޭރުން ޒިޔާރަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވިއްކައިގެންކަން މިވަނީ ހަނދާންވެފައެވެ. މި ސިނާއަތް ބަންދުވުމާއެކު، މީގެ ކުރިން ފެނިފައިނުވާ މިންވަރަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ވަޒީފާތައް ކުއްލިޔަކަށް ގެއްލި، އެތައް ހާސް އާއިލާތަކަކަށް މިހާރު ވަނީ މާލީ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އަދި އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ ހަގީގަތަކީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ތަކެތީގެ 98 ޕަސެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ 71 އިންސައްތަ ބަރޯސާވަނީ އަހަރެމެންގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ދިރުންތަކުގެ މުއްސަނދިކަމަށް ކަމެވެ.
ކޯވިޑް މުސީބާތަކީ އަހަރެމެން ހޭވެރިކަންވުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުސަތެކެވެ.

ހާލަތު މިހެންއޮތް ނަމަވެސް މުޅިރާއްޖެ ލޮކްޑައުންގައިވާ މި ވަގުތުގައިވެސް ސަރުކާރުން އަދިވެސް ދަނީ އިހުނެކޭ އެއްފަދައިން ކ.އަތޮޅު ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފަދަ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ބީރައްޓެހި މަޝްރޫޢު ތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. މުއައްސަސާތަކުން ދަނީ އާންމުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ނަމުގައި މީސްމީޑިއާގައި އިއުލާނެއްކޮށް މަދުދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫއުގެ އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއްގައި ފާހަގަލުމަށްޓަކައި ގޫގުލްފޯމަކުން ޙިޔާލުހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. މިކަމަށް ލިބެނީ ފިނިތަރުހީބެއްކަން އެނގެނީ މިއަށް އިޖާބަދޭމީހުންގެ މަދުކަމުންނެވެ. 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއަކީ ސަރުކާރުގެ ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތާއި އިދިކޮޅަށް، ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް މަރުކަޒުކުރެވިގެން ދާނެކަމެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ގުޅީފަޅު ފަރު އިޔާދަނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް މުޅިން ހަލާކުވުމުގެ އިތުރުން 13 އަކަ ކިލޯމީޓަރު ގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންލިބޭނެއެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭނޭ ގެއްލުންތައް މިހާރުވެސް ފެންނަންފަށައިފިއެވެ. ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ކިސަޑު ފެތުރި، ވަށައިގެން އޮތް ވިލިނގިލި ފަރަށާއި ކައިރީގައި ހުރި ޑައިވް ކުރާ ސަރަހައްދުތަކަށް ދަނީ އަސަރުކުރަމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޑައިވަރުންނަށާއި، މަސްވެރިންނަށާއި، ބައެއް ރިސޯޓުތަކާއި އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް އަސަރުކުރާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ޒަމާނުއްސުރެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުއަޑީގެ އެތައް ޤުދުރަތީ ތަރިކައަކަށް ގެއްލުންލިބޭނޭ ކަން ސަރުކާރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެއެވެ. އަދި މިއީ ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުއަޑީގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅާލުމެއް ނުބަހައްޓާކަމާއި އަހަރެމެންގެ މަދު އަދި ނާޒުކު ގުދުރަތީ ތަރިކަތަކަށް ހައިރާންވާ މިންވަރަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލުވާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެފަދަ ތިރިޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރާނޭ އަސަރުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެތައްޒަމާނެއްވަންދެން ވަކާލާތު ކުރަމުން އަންނަ ޤައުމެކެވެ. އަދިވެސް ރާއްޖެ އެދެނީ އެމަގާމުގައި ދެމިއޮތުމަށެވެ. އަދު އަހަރެމެނަށް ފެނިގެންމިދަނީ ސަރުކާރުގައި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައިވެސް ކަން ނިންމާ ހިސާބުގައި ރާއްޖޭގެ “ކްލައިމެޓް ޗެމްޕިއަނުން” ތިބިތަނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މުޅި ދުނިޔެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރު ކަމުގައިވާ “މިއީ ޤުދުރަތީވެށީގެ ވަގުތު” ކަން ބަލައިގަންނަ ހިނދު، 1 ޖޫން 2020 ގައި ރާއްޖޭގެ ބަނދަރަށް މަރުހަބާ ކީ ނެދަލަންޑްސް ގެ ބޮސްކާލިސް ކުންފުނީގެ ބޮޑު ކޮންނަބޯޓަކަށެވެ. މި ބޯޓުގެ މަސައްކަތުގެތެރެއިން ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުން މިހާރުވެސް ލިބިފައިވާ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގުޅީފަޅު ފަރު އިޔާދަނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ކޮނެ، ހިއްކާ ފަނާކޮށް، އެފަޅުގައި 1995 އިންސުރެން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޑައިވް ސަރަހައްދު ހާންސް ހާސް ޕްލޭސް އެއްކޮށް ނެތިދާނެކަމުގެ ބިރުއެބައޮތެވެ. ދެ ބަޔަކަށް ބެހިފައިވާ މި މަޝްރޫއު ގައި 20 މިލިއަން ކޮޑިމީޓަރުގެ (30 މިލިއަން ޓަނުގެ) ވެލި ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މީގެ ތެރޭގައި ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތަކަށް ގެއްލުންވެ، މީހުންގެ އާމުދަނީ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތް ހަލާކުވެ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ސަރަހައްދުގެ ވިލުންވެރިކަމަށް އަސަރުކުރާނެއެވެ.

މި ގެއްލުންތައް ދޭތަން ބަލާކަށް އަހަރެމެންނަކަށް ނުތިބެވޭނެއެވެ.
ރައީސް ޞާލިހުއަށް އަހަރެމެން ގޮވާލަނީ މޫސުމާބެހޭ ކުއްލި ނުރައްކަލަށާއި އިޤްތިޞާދީ ހަޤީޤަތްތަކަށް އިޖާބަދީ މިހާރުން މިހާރަށް ގުޅީފަޅު ފަނާކުރުން ހުއްޓުވުމަށެވެ.

– ސޭވް މޯލްޑިވްސް އިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަށް މި ގޮވާލަނީ ސަރުކާރުގެ މިހާރުއޮތް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ބީރައްޓެހި މިސްރާބު އަލުން މުރާޖައާކޮށް، ކޮވިޑް-19 މުސީބާތާއެކު ދިމާވެފައި މިވާ އިޖުތިމާއީ-އިގުތިސާދީ ހަގީގަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު، އަގުބޮޑު، މުހިންމުނޫން، ދަރަނިބޮޑު އަދި ފަނާކުރުވަނިވި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލުމަށެވެ. ސަރުކާރުން މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް، ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ހިކުމަތްތެރި ނިންމުންތައް ނިންމާ، ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އަދާއި މާދަމާގެ ޖީލުތަކުގެ މަންފާއަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ތިމާވެށި ވަޒަންކޮށް، ރައްކާކޮށް ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް އަލުން ކަންކަން ރޭވުމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ދިފާއީ ނިޒާމުތައް ކަމަށްވާ ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއްކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިދަނޑިވަޅުގައި ހަނދާންކޮށްދެމެވެ. އަހަރެމެންގެ ޖީލަކީ އަންނާންއޮތް ޖީލުގެ ގެދޮރު ސަލާމަތްކުރުމަށް ނުކުޅެދުނު ޖީލަށް ވާކަށް ނެތީމެވެ.
– މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ “ކްލައިމެޓް އެމަޖެންސީ” އެއް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ތިމާވެއްޓާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ފަނާކުރުވަނިވި މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ވަރެއްގެ ހަލުވިކަމެއް ފެންނަމުން ނުދެއެވެ. ސޭވް މޯލްޑިވްސްއިން މަޖިލީހަށާއި މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއަށް މިގޮވާލަނީ މިކަމުގައި އިސްނަގާ، ބަހާއި އަމަލު ދިމާކުރުމަށެވެ.
– ރާއްޖޭގައި އެންވައިރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީ.އައި.އޭ) ތައްޔާރުކުރުމަކީ ބޮޑުވިޔަފާރި އެއްކަމާއި މިކަމުގައި އެތައް ސުވާލުތަކެއް އުފެދޭ ކިލަނބުކަން ވާކަމާއި، ޤުދުރަތީ ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ނިޔަތް މި މަސައްކަތުގައި ނޯންނަކަމަކީ އަހަރެމެންނަށް އިނގެން ހުރި ކަންކަމެވެ. އަދި އީ.އައި.އޭ އުފެއްދުމުގެ އިޖުރާއަތު ތަކާއި ފެންވަރު ޔަޤީންކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަމަކީ މުއައްސަސާތަކުން ކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަންކަމެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބިމާއި ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތަކުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންގޮސް ތިމާވެށީގެ ބޮޑެތިގެއްލުންތަކަށް ރާއްޖެ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
– ރައްޔިތުން ގެ މަސްލަހަތު އެއްފަރާތްކޮށް، ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޔަގީންކުރުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން އެކިފަހަރު މަތިން ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އީޕީއޭ އަކީ އެންވައިރަމަންޓް މިނިސްޓަރުގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ، އަހަރެމެންގެ މަދު، ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް އިޔާދަނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުން ލިބޭ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ފުރިހަމަ އާރާއި ބާރު ލިބިފައިވާ، މުޅިން މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށާއި މަޖިލީހަށް މިދަނޑިވަޅުގައި ގޮވާލަމެވެ.
މިވަތުގަކީ އަހަރެމެންގެ ސިއްހަތާއި، ދުޅަހެއުކަމާއި މުސްތަޤްބަލު އެމައްޗަށް ބަރޯސާވާ ތިމާވެށި ފަނާކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ވަގުތެވެ.
މިއީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ވާހަކަތަކަށް އަމަލީ ސިފަގެނެސް ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އަލުން ބިނާކުރަންވީ ވަގުތެވެ.
މިއީ ޤުދުރަތީ ވެށީގެ ވަގުތެވެ.
ނިމުނީ