#savemaldives is a citizen-led environmental campaign by concerned individuals from diverse backgrounds who are extremely worried about irreversible environmental destruction in the Maldives.

We aim to tell the stories of unsustainable development, environmental destruction, and the impact of this on the lives and livelihoods of affected people in our communities. Moreover, we work in collaboration with NGOs, CBOs, island councils, governmental and other organisations to ensure protection, preservation and sound management of sensitive ecosystems in the Maldives.

We call for immediate action by all national and international stakeholders to protect the precious natural resources of the Maldives for current and future generations.

މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ބައެއް މީހުން ކުރާ ކަމެއް. ގަސްގަހާ ބޮޑެތި ރުއްރުކުގެ ބުޑުގައި ފުރަތަމަ ކުޑަ ހުޅުކޮޅެއް ލާފަ ގޮސް ދެން ބޮޑެތި ހިކި ފަނާ ދަރުފަދަތަކެތި އަޅާ ގަސް މަރުވަންދެން އަންދާ ހަދާ.

މިކަން އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން… https://twitter.com/savemaldivesmv/status/1437791239953342476

#SaveMaldives Campaign@SaveMaldivesMV

WORRIED. WORRIED. WORRIED. 😨

Extremely worried to hear that a mature banyan tree has been burned alive in Laamu Gan.
We know that in some islands, weird stories are circulated causing fear about these majestic trees!

What provoked this attack?
What's going on? @Laamu_AC

It doesn't get much better than this does it!? Our Mangrove Photography Awards, and your #mangrove photos, have made it onto the @BBCNews!! Such beautiful and thought-provoking images this year - huge love to everyone who took part 💚
https://www.bbc.co.uk/news/in-pictures-58558932

WORRIED. WORRIED. WORRIED. 😨

Extremely worried to hear that a mature banyan tree has been burned alive in Laamu Gan.
We know that in some islands, weird stories are circulated causing fear about these majestic trees!

What provoked this attack?
What's going on? @Laamu_AC

Load More...