#savemaldives is a citizen-led environmental campaign by concerned individuals from diverse backgrounds who are extremely worried about irreversible environmental destruction in the Maldives.

We aim to tell the stories of unsustainable development, environmental destruction, and the impact of this on the lives and livelihoods of affected people in our communities. Moreover, we work in collaboration with NGOs, CBOs, island councils, governmental and other organisations to ensure protection, preservation and sound management of sensitive ecosystems in the Maldives.

We call for immediate action by all national and international stakeholders to protect the precious natural resources of the Maldives for current and future generations.

@SaveMaldivesMV @MoEnvmv @MangroveProject @EPAMaldives @hdhNeykurendhoo @BeLeafMv @bluepeacemv @Musthagyma @IUCN_Mangrove Winter should not be coming to mangroves!

Island community must be mobilized to do what they can do to tackle the issue! Every mangrove matters!

Calling @naeembe @DrHussainHassan @ZahaWaheed to look into this without delays! 🙏🏻

This day last year, young people protested in #Maldives as they joined #ClimateStrikeMV #ClimateStrike.

Who heard? Anyone?
@presidencymv @mvpeoplesmajlis

#ClimateEmergency
#ClimateCrisis
#Youth4ClimateLive
#SaveMaldives 🌊🐟🐠🦈💙🎣🌴

#UNGA #UNGA75Youth #UNGA75

"ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް 20،000 ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާކޮށްފި"

ކޮންހައްލެއްތޯ އީ.ޕީ.އޭ އަށްމިހޯދުނީ؟
ކެލާއިން، ބާރަށުން އަދި ބަނޑިދޫއިން އެތައްރުކެއް އުފުރިއިރު އީ.ޕީ.އޭ އިން ވެށިހިމާޔަތްކުރަން އެޅީ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ؟
https://raajje.mv/87131

Load More...