#savemaldives is a citizen-led environmental campaign by concerned individuals from diverse backgrounds who are extremely worried about irreversible environmental destruction in the Maldives.

We aim to tell the stories of unsustainable development, environmental destruction, and the impact of this on the lives and livelihoods of affected people in our communities. Moreover, we work in collaboration with NGOs, CBOs, island councils, governmental and other organisations to ensure protection, preservation and sound management of sensitive ecosystems in the Maldives.

We call for immediate action by all national and international stakeholders to protect the precious natural resources of the Maldives for current and future generations.

@Dhaurunews ޝުކުރިއްޔާ ނާއިފް
@naaif @Dhaurunews
ރުއްގަސް އުފުރުމުގެ ވާހަކައަކީ ދިގުތާރީޚެއް މިހާރުއޮތް ވާހަކައެއް
މިއީ "ތަރައްގީ"ގެ ނަމުގައި އަތޮޅުތެރޭގެ އާބާދީތައް އިތުރަށް ނިކަމެތިކޮށް ބަލިކަށިކުރުމުގެ ވާހަކައެއް
ކައިބޮއެއުޅުމަށާ އާމްދަނީހޯދުމަށާ ސިއްހީދުޅަހެއުކަމަށް އަޅަމުންދާ ހުރަހެއް! https://t.co/ImmMioawfI
SaveMaldivesMV photo
Dhaulathun ruhgas 'feyrun': Thoddoo ge maazee akee eyge hekkeh https://t.co/SOLNi3q7PL
Today it's this tree, tomorrow the next tree, till all of the tress on Ameenee Magu will stolen to KudaGiri.

Ask your self this

Will you #SaveAmeeneeMaguTrees? Or let the impunity of #MvTreeGrab continue? https://t.co/ivBaNpSQdw
SaveMaldivesMV photo
@AtollUK Regulations are being amended to suit whichever political crony is in @governmentmv + @mvpeoplesmajlis.
@cscmaldives have no professional standards that require civil servants to do public service work.
EPA is a rubber-stamp.
In such a context, what would it matter what regs say? https://t.co/Z7hHwUDpFb
SaveMaldivesMV photo
We call on the @governmentmv and all the relevant institutions including @mvpeoplesmajlis, @ACC_Maldives, @pcb_gov to hold State Owned Enterprises accountable and ensure public funds aren't lost to corruption and spent on unsustainable projects!

#MageyHissaa
The development of Ameenee Magu cannot go forward while the corruption allegations have not been investigated and addressed!

There is no justification of wasting public funds for development projects!

There is no justification for #MVTreeGrab!

#MageyHissaa
It is also unacceptable that trees are being removed to green reclaimed land, increasing the vulnerability of our islands to climate change!

#MVTreeGrab @EPAMaldives @MoEnvmv
To date, NO public funds and assets that have been lost to corruption involving state institutions and senior officials have been recovered and public officials have not been held accountable and continue to benefit from illicit enrichment!

@mvpeoplesmajlis @ACC_Maldives
Elected officials must conduct themselves with integrity and put forward the public interest in all decision making to ensure corruption risks and vulnerabilities in the implementation of projects are eliminated!

@mvpeoplesmajlis @ACC_Maldives
When those responsible for holding State-owned companies accountable speaks about corruption lightly, or in a way that promotes and justifies corruption, we must ask whether there is any political will or commitment to take action against corruption!

@mvpeoplesmajlis
19 September 2022: @rdcmaldives decided to relocate the trees in Ameenee Magu to Kudagiri – an island being reclaimed as a picnic island in the Male’ area.

#MVTreeGrab
@TransparencyMV @rdcmaldives @MoNPHImv Accusing @governmentmv of corruption in the project, @MaleCitymv Mayor @MMuizzu actively joined & sent his staff to remove mature trees from Ameenee Magu!
This level of derogation of duty + failure to do public office job shows major capacity limitations.
https://t.co/sIhZFIMNZ4
30 August 2022: Physical works on the redevelopment of Ameenee Magu project contracted to @rdcmaldives by the @MoNPHImv commences. https://t.co/3z3p9U1Yzy SaveMaldivesMV photo
"ެއެހެންވީމާ، އަދި ދެގުނަ ކޮރަޕްޝަން ހިންގައިގެން ވެސް މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް މާލޭގަ އި ހިނގޭ ގޮތް ހަދައިދޭންޖެހޭ ހިނގާބިނގާ އުޅޭވޭ ގޮތް ހަދައިދޭންޖެހޭ."

"ކޮރަޕްޝަން ހިންގައިގެން ވެސް މާލޭ މަގުތައް ހަދަ އިދޭށޭ އަޅުގަނޑުގެ މި ބުނަނީ."

- MP @BondeM4
@mvpeoplesmajlis @ACC_Maldives
24 August 2022: Speaking at the SOE Committee meeting regarding the letter sent to the committee by @MaleCitymv the MP for Maafahnu Medhu Constituency @BondeM4d said:

PAGE 6: https://t.co/F2eCiVI4Bx https://t.co/T8IEon7wwI
SaveMaldivesMV photo
. @MaleCitymv also decided to file a legal suit against the government & lodged a case with the @mvpeoplesmajlis SOE Committee and @ACC_Maldives to investigate the reassignment of the project to @rdcmaldives at MVR 84 million, as opposed to the previously agreed MVR 39 million.
6 July 2022: @MaleCitymv decided to lobby and lodge formal complaints with concerned authorities, following the government's unlawful reassignment of the project to develop the roads of the capital city from the Male' City Council to @MoNPHImv. https://t.co/ylxbgWCUHk SaveMaldivesMV photo
3 July 2022: @rdcmaldives signs agreement with the @MoNPHImv to design and renovate Ameenee Magu for 𝗠𝗩𝗥 𝟴𝟰 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻.

This is more than 𝗧𝗪𝗜𝗖𝗘 the amount included in the previous agreement with @MaleCitymv. https://t.co/tt1O7OzehT
SaveMaldivesMV photo

This weekend I was in Aa. Thoddoo. The saddest story I heard from the island was that in 2004, 75,000 palm trees were 'looted' from the island. This story proves that #MvTreeGrab is a great act of destruction carried out with the consent of the Maldives' State.

Dhauru @Dhaurunews

Dhaulathun ruhgas 'feyrun': Thoddoo ge maazee akee eyge hekkeh https://dhauru.com/L3M4Z

Today it's this tree, tomorrow the next tree, till all of the tress on Ameenee Magu will stolen to KudaGiri.

Ask your self this

Will you #SaveAmeeneeMaguTrees? Or let the impunity of #MvTreeGrab continue?

Reason number 4,926,427 why we should #SaveAmeeneeMaguTrees and stop #MvTreeGrab

Trees are fucking cool!

18.6°C cooler in this case while walking on the pavement under the shade of a tree.

The 131 mature 𝘁𝗿𝗲𝗲𝘀 𝗼𝗻 𝗔𝗺𝗲𝗲𝗻𝗲𝗲 𝗠𝗮𝗴𝘂 𝗵𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱 𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘃𝗮𝗹𝘂𝗲 𝗼𝗳 𝗠𝗩𝗥 𝟮𝟯𝟰,𝟮𝟮𝟭,𝟯𝟭𝟵!!!

After spending 84 Million on "development" with #MvTreeGrab we get will be in 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗯𝘁.

Total of 145 Trees on Ameenee Magu.
131 Large Trees with full canopies.
14 Smaller Trees with smaller canopies.

All to be stolen and transported to KudaGiri
#MvTreeGrab

Maalhendhoo in himaayi kurevifa huhna muskulhi gas thah ves mihaaru viyafaari verinah vikaagen rashun baalanee.

#MvTreeGrab mechanized hama

Overtourism is killing every small outcrop in Kaafu Atoll #Maldives.
This is the tiny island of Vaagali - now being dredged to death to "develop" yet another artificial marine graveyard resort, decimating the reef ecosystem & contribute to #MVTreeGrab to "green" the dead zone!

3

#MVTreeGrab c/o ⁦@hdcmaldives⁩

Listening to Ibrahim Rasheed, Aish Mohamed, Ali Hafeez, Keyoniru Niru, and Ali Amjad https://www.clubhouse.com/room/P96VLjyG?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=wsKKoEvooz1k6KN6Ckyx9w-248845

⁦@hdcmaldives⁩ ruh thah July in sabbeehah jarraafu sarukaarun hikki picnic island ah gossi #MVTreegrab

Listening to Ali Amjad, Ibrahim Rasheed, Ali Hafeez, Keyoniru Niru, and Ameena Ibrahim https://www.clubhouse.com/room/P96VLjyG?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=wsKKoEvooz1k6KN6Ckyx9w-248845

Postcards from Paradise tell stories of corruption and environmental destruction #MVTreeGrab #ClimateActionNOW

@TransparencyMV

2

Load More...