#savemaldives is a citizen-led environmental campaign by concerned individuals from diverse backgrounds who are extremely worried about irreversible environmental destruction in the Maldives.

We aim to tell the stories of unsustainable development, environmental destruction, and the impact of this on the lives and livelihoods of affected people in our communities. Moreover, we work in collaboration with NGOs, CBOs, island councils, governmental and other organisations to ensure protection, preservation and sound management of sensitive ecosystems in the Maldives.

We call for immediate action by all national and international stakeholders to protect the precious natural resources of the Maldives for current and future generations.

@AtollUK @ADB_HQ 2021

"We challenge the ADB to stop investing in Waste-to-Energy and delist it from its climate financing and other sectoral portfolios. Stop the deception and use of critical resources for false solutions to climate change."

#TrashTalk
2/2
https://t.co/672zd0pC29
@AtollUK @ADB_HQ Definitely something fishy going on!!?

2020
"ADB Approves $73 Million Package to Develop Waste-to-Energy Facility in Maldives"

1/2
https://t.co/4XX3IbJgjj
Sorry Bruno Carrasco @ADB_HQ don’t buy plenary big-up to Maldives in key takeaways, describing them as leading along with Fiji in highlight of blue economy & ocean governance. Talk of inclusive blue circular economies is cheap when reality is nearer green washing @SaveMaldivesMV https://t.co/8v8g8zIinp
"There is no accounting for the moral hazard of carbon #offsets: the false assurance that persuades us we need not change the way we live. There is no accounting for the way companies use these projects to justify business as usual."
@GeorgeMonbiot
https://t.co/dZrmNYJyqX
@ExtinctionRMv @naeembe At the back of smeone's thoughts, @EPAMaldives?

Not much different to #GulhifalhuEcocide fiasco.
Only difference being there's no MP to submit letter to Majlis fr #KandoodhooDhaairaa.

Same thing. Different day.
Same victims. The Maldivian people.
@NDMAmv
https://t.co/YluwNNQ1H4
@AtollUK @hrw We have seen a decade of consistent #MVecocide.
Relentless. Reckless. Negligent.
We will continue to call out @governmentmv wilful negligence towards the Maldivian people by destroying communities' climate resilience by ecosystem decimation.
#SaveMaldives
https://t.co/5vkd5sMWvB
Sad read @hrw 2022 World Report saying Maldives President Solih continues to fail to enforce environmental protection, pushes reclamations like Gulhifalhu lagoon & ignores community consultation & mitigation measures following environmental impact assessments on new projects. https://t.co/RJ4lqKveyD
ދައްކާވާހަކައާއި ކުރާކަންތައް
ދިމާނުކުރުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމަށްދޭ ގެއްލުން
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ދެމުން އެދަނީ ހަމަ ބޮޑެތި ގެއްލުން
މިކަން ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރަށް އެނގިތިބެ، ދެނެތިބެ
މިކަމާދޭތެރޭ ސުވާލުކުރެވޭކަށް ނެތް!
މީގަސްތުގައި ދޭ ގެއްލުން!
#KomandooDhaairaa
#Komandoo https://t.co/CgI8iynIuP
SaveMaldivesMV photo
@WaddeyAli ސަރުކާރުން ކޮމަންޑޫ އަށް ދެމުންއެދަނީގެއްލުން
މި ކަން މި ކެމްޕޭނުން ކުށްވެރިކުރަން
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ނާޒުކުވާހަކަ ދައްކަމުން
ރަށްރަށުގެ ވިލުންވެރިކަން ނަގާލާ ފަރުފަޅުތަކުން ލިބޭނަފާ ދާއިމަށްފަނާކުރުމަކީ ތަރައްގީކަމަށް ބަލާނީ ފިސާރިބޮޑަށް ވާވައްދާފައިވާތީ
https://t.co/bXywvHGAJe
@presidencymv @ibusolih continues to completely ignore calls to stop dangerous #MVecocide
@governmentmv continues reckless disregard to ecosystems and services, critical for life and livelihood.
We reiterate our calls to stop #ecocide @ #KomandooDhaairaa
https://t.co/YluwNNQ1H4 https://t.co/vkKNvq6w9F
SaveMaldivesMV photo
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެމިއޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވަނީ މުރަކަފަރުތަކުގެ ވިލުންވެރިކަމާ އެ މާހައުލީ ނިޒާމުތަކުގެ ސިއްހަތުގެ މައްޗަށެވެ. ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ ގިނަ ކަންކަމުން މިއަދު މިވަނީ ރަށްތަކުގެ މުރަކަފަރުތަކުގެ ނިޒާމަށް ހީވެސްނުކުރާފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. https://t.co/xseoteHOaN SaveMaldivesMV photo
#KomandooDhaairaa
ގައި އެ ކުރަމުންގެންދަނީ ހަލާކު
ރައްޔިތުންނަށް ރެއަކާލާނީ ސިޔާސީ މީހުން އައިސް ގެއްލުންދީފަ ދިޔައިމަ
ދެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ
ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމާ ވިލުންވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ އެނގިތިބެ އަދި ނޭނގިތިބެ ރަށަށްދޭ ގެއްލުން
https://t.co/YluwNNQ1H4
🧵ސިޔާސީގޮތުން ކުރާ ތާއީދެއްގެ ބޮޑުކަމުން
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ރައުސުލްމާލު ހަލާކުންހަލާކަށް ގެންދާއިރު
އެކަމަށް ތާއިދުކުރާނެ މީހުންވެސް މުޖުތަމައުގައިވޭ
މީ ދާއިމަށްވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ ބޮޑު އިހުމާލެއްކަން އަދު ބަލައިނުގަތަސް
އެކަންގަބޫލުކުރާނީ ދޭ ގެއްލުން މީހުނާއަރާހަމަވީމަ https://t.co/jfBR5nv340
"The system that brought us into the climate crisis isn't going to be the system that takes us out of it."
Mitzi Jonelle Tan - Climate Justice Activist - Philippines
@mitzijonelle
#GenerationGreen

We must 'push aside' the people wrecking the #Maldives!
https://t.co/cGknKnQR7D
"We have to be hopeful, but we're perilously close to the edge." - Zeid Raad Al Hussein

@raad_zeid, @yakisawyerr & @KHayhoe discuss the urgency of action needed to meet the existential threat of #ClimateChange.

#GenerationGreen with @ProSyn. Watch now: https://t.co/AjN3QjreUa https://t.co/1euF1Nbixa
SaveMaldivesMV photo

Sorry Bruno Carrasco @ADB_HQ don’t buy plenary big-up to Maldives in key takeaways, describing them as leading along with Fiji in highlight of blue economy & ocean governance. Talk of inclusive blue circular economies is cheap when reality is nearer green washing @SaveMaldivesMV https://twitter.com/adb_hq/status/1481513845390671872

Asian Development Bank@ADB_HQ

How can technology and finance protect our oceans, increase resilience, and accelerate the growth of sustainable blue economies?

Learn and discuss at the first #ADBHealthyOceans Tech and Finance Forum on 26-28 January 2022.

Register now ⬇️

"There is no accounting for the moral hazard of carbon #offsets: the false assurance that persuades us we need not change the way we live. There is no accounting for the way companies use these projects to justify business as usual."
– @GeorgeMonbiot
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/26/carbon-offsetting-environmental-collapse-carbon-land-grab

Sad read @hrw 2022 World Report saying Maldives President Solih continues to fail to enforce environmental protection, pushes reclamations like Gulhifalhu lagoon & ignores community consultation & mitigation measures following environmental impact assessments on new projects. https://twitter.com/savemaldivesmv/status/1486603269900099587

#SaveMaldives Campaign@SaveMaldivesMV

@governmentmv @presidencymv @ibusolih
@mvpeoplesmajlis @MohamedNasheed
@MoEnvmv @anuahsa
@MDPSecretariat @HassanLatheef
#KomandooDhaairaa #HowDareYou !

#ClimateEmergency
#ClimateCrisis
#WeDontHaveTime
#ClimateActionNow

https://savemaldives.net/wed2021/

ދައްކާވާހަކައާއި ކުރާކަންތައް
ދިމާނުކުރުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމަށްދޭ ގެއްލުން
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ދެމުން އެދަނީ ހަމަ ބޮޑެތި ގެއްލުން
މިކަން ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރަށް އެނގިތިބެ، ދެނެތިބެ
މިކަމާދޭތެރޭ ސުވާލުކުރެވޭކަށް ނެތް!
މީގަސްތުގައި ދޭ ގެއްލުން!
#KomandooDhaairaa
#Komandoo

There will be "no sedimentation plume" visible to @EPAMaldives, generated by the reclamation #happeningnow @ #KomandooDhaairaa
for political wants by reckless @governmentmv and equally negligent @mvpeoplesmajlis
#climatechampions @TheCVF watches #ecocide
#businessasusual @theGCF

waddey (ވައްޑެ) 🎈@WaddeyAli

ދެ ކޮމަންޑޫ އެ ދަނީ ގުޅެމުން
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދެނީ އެމްޑީޕީ 4

🧵ސިޔާސީގޮތުން ކުރާ ތާއީދެއްގެ ބޮޑުކަމުން
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ރައުސުލްމާލު ހަލާކުންހަލާކަށް ގެންދާއިރު
އެކަމަށް ތާއިދުކުރާނެ މީހުންވެސް މުޖުތަމައުގައިވޭ
މީ ދާއިމަށްވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ ބޮޑު އިހުމާލެއްކަން އަދު ބަލައިނުގަތަސް
އެކަންގަބޫލުކުރާނީ ދޭ ގެއްލުން މީހުނާއަރާހަމަވީމަ

waddey (ވައްޑެ) 🎈@WaddeyAli

ދެ ކޮމަންޑޫ އެ ދަނީ ގުޅެމުން
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދެނީ އެމްޑީޕީ 4

"The system that brought us into the climate crisis isn't going to be the system that takes us out of it."
Mitzi Jonelle Tan - Climate Justice Activist - Philippines
@mitzijonelle
#GenerationGreen

We must 'push aside' the people wrecking the #Maldives!
https://youtu.be/NsH4LQRaBqE

"We have to be hopeful, but we're perilously close to the edge." - Zeid Raad Al Hussein

@raad_zeid, @yakisawyerr & @KHayhoe discuss the urgency of action needed to meet the existential threat of #ClimateChange.

#GenerationGreen with @ProSyn. Watch now: https://stateofhope.live/state-of-hope-gatherings/elders-climate-gathering/

We’re live! Tune in now to hear me discuss the intergenerational politics that are at the center of the #climatecrisis alongside other experts and activists. Glad to be joining Mary Robinson & @mitzijonelle shortly. #GenerationGreen @TheElders @nature_org https://twitter.com/i/broadcasts/1LyGBokNwAMJN

#COP27 needs to ensure that the challenges African countries are facing right now are on the frontlines, urges @GGI_Kenya’s @lizwathuti in conversation with Mary Robinson and @mitzijonelle. Tune in live now: https://youtu.be/NsH4LQRaBqE #GenerationGreen @TheElders @nature_org

In 2021, Canada's oil sands - world's dirtiest oil patches - delivered more oil than ever. Canada is spending billions to keep it up

(Oil sands generate 160 pounds of carbon per barrel vs 26 for US oil shale)

Yeah, but wind turbines are an eyesore ...

https://www.wsj.com/articles/oil-sands-canada-dirty-carbon-environment-11642085980

The proposed reclamation project is not in the approved government budget of 2022, which goes against fiscal regulations and is in direct contravention of Article 96(c) of the Constitution.

Stop the disinformation+reckless negligence !
#KomandooDhaairaa
https://savemaldives.net/komandoo/

ފަރުތަކާ ފަޅުތަކާ
ގިރިތަކާ ކުޅިތަކާ
ވިލުތަކާ ފިނޮޅުތަކާ
ހޭޅިފަށާ މޫދާ - ރާޅުވެސް !
މަސްމަހާ ގަސްގަހާ
ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް
ސަލާމަތްކުރޭ ހިމާޔަތްކުރޭ !

#SaveAdduBiosphereReserve
#SaveMaldives 🌊🐟🐠🦈💙🎣
Pls read+sign+RT :
http://bit.ly/saveaddu

"ތަރައްގީ" އޭ ކިޔާފައި މީހުނަށް ނޫޅެވޭ ވަރަށް ރަށްތައްފަނާކުރަމުން
ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް އެކިތަފާތު ނަންނަމުގައި ސަރުކާރުއޮފީސް ހެދިނަމަވެސް
ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކުރަމުންދާ އަގުނުކުރެވޭ ގެއްލުންތަކާ
އޭގެ ތަކުލީފު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާނެ!
#ClimateCrisis
https://jazeera.mv/125035/

5 steps to approach workers and trade unions for a #JustTransition:

1⃣ Build trust
2⃣ Promote an alternative vision
3⃣ Focus on future threats
4⃣ Back workers’ demands
5⃣ Avoid generalisation

Learn more: https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2021/09/2022_SG_just-transition-guide.pdf
#JustTransitionOfAviation

"Industry leaders are sticking their heads in the sand, but that is super dangerous for workers."
– Finlay Asher @Green_Sky_Think is a former aircraft engineer. He contributed to our new #JustTransition guide for engaging workers.

Read the guide: https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2021/09/2022_SG_just-transition-guide.pdf

Government must stop its public disinformation campaign on Sh. Mathikomandoo reclamation project
on run-up to Komandoo bi-election
@ZeroWasteMv @saveourwavesmv

@governmentmv @presidencymv
@Mihaarunews @Dhaurunews @AdhadhuMV @mvplusmedia @psmnewsmv
https://savemaldives.net/komandoo/

މިކަމުގައި ވޮލެންޓިއަރކޮށް މިރަށު ޒީރޯވޭސްޓް ވޯކިންގްރޫޕާއި، މިކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަހަރެމެންގެ ކައުންސިލަރ @DMajeedh ގެ މުރާލިކަމަށް ސާބަސް.

4/4

2

ގޭގެއިން ރިސައިކަލް ކުރެވޭނެ ދަޅާ، ފުޅިޔާ ފޮއްޗާ ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރަނީ ދޮވެ ސާފުކޮށްދީފައި.

ކޮމިއުނިޓީ މެންބަރުންގެ މިއެހީތެރިކަމަކީ މިކަން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރު

3/4

2

ގޯތިތެރެއާއި އާއްމު އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުން ގެނެވޭ ފަތްކުނި އާއި އެކުވެފައި ހުންނަ ވެލި ވަކިކޮށް މަލްޗްކުރޭ. މި މަލްޗް ބޭނުންކުރަނީ ބަގީޗާތަކުގައި.

ގޭގޭގައި ކުނީ 8 ބަޔަށް ވަކިކުރޭ. ޖުމުލަ 18 ބަޔަކަށް ބައިކުރޭ

2/4

4

މިރަށު ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރަމުންދަނީ ފަހުރުވެރިވުން ހައްގު މަސައްކަތެއް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޭގއިން ކުނި ނަގާ، އޭގެ ތެރެއިން ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެތަކެތި ބޭލުކުރޭ. މިއަދު މަދަރުސާ ދަރިވަރަކު އެހީތެރިވެދިން

1/4

2

Amitav Ghosh: European colonialism helped create a planet in crisis https://www.theguardian.com/books/2022/jan/14/amitav-ghosh-european-colonialism-helped-create-a-planet-in-crisis

@naeembe developer (evess State owned company eh) ge teamun goss nagaa dataves mihaaru ok dho? evves kahala conflict eh nufeney?
@EPAMaldives
harudhanaa usooleh hifahattan eba jehey EIA hedhumuga. @SaveMaldivesMV @anuahsa https://twitter.com/DhiyaresNews/status/1482593102909284365

Meanwhile #Maldives govt is trying to destroy our reefs by reclamation. Sadly, our environmental authorities are really good at delivering hollow speeches in Intl platforms while disregarding Climate actions. 😭
@EPAMaldives @MoEnvmv @anuahsa @SaveMaldivesMV #ClimateActionNow 🙏 https://twitter.com/DrAndreasS/status/1482416225099698176

Andreas Schäfer@DrAndreasS

Two cities, both hit by today's tsunami. Both in about the same direction.
However, the closer site, Suva on Fiji experienced lower wave heights due to coastal protection by coral reefs and various islands surrounding the coast.
Port Vila had neither and thus higher waves.

@GadheemeeC @MoACHmv @yumna_maumoon @ManadhooThoriq @EPAMaldives @MoEDmv @MoEnvmv Reclamation condemnation is my specialty, if u could scroll through my Twitter. I am all about protecting the natural beauty of this country. Nothing is more important to me, not a political favour , job, money,my own safety for tagging political mafia @SaveMaldivesMV

To win workers and unions for a #JustTransition, we need to talk to them.

Together with trade unionists and workers from the sector, we have drafted a guide for this: https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2021/09/2022_SG_just-transition-guide.pdf
#JustTransitionOfAviation

Two cities, both hit by today's tsunami. Both in about the same direction.
However, the closer site, Suva on Fiji experienced lower wave heights due to coastal protection by coral reefs and various islands surrounding the coast.
Port Vila had neither and thus higher waves.

@earthjournalism @shanahanmike Must do for journalist to know our economy is our environment @Mihaarunews @VaguthuOnline @Dhaurunews @miadhu @raajjemv @AdhadhuMV @vaavu @SaveMaldivesMV

Load More...